Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej

Skład:

  • phm. Natalia Stawska
  • phm. Zuzanna Tomczak
  • phm. Kasper Radek
  • pwd. Marta Klimczak
  • pwd. Magdalena Rzeszotek
  • pwd. Katarzyna Walendziak
  • pwd. Michał Uzdowski