Zjazd Zwyczajny 2015

 

W sobotę 21 listopada odbył się Zjazd Zwykły Hufca ZHP Piaseczno w celu wyboru nowych władz naszego Hufca. Po czterech latach służby srebrne sznury złożyli: phm. Katarzyna Faliszewska – komendantka Hufca, hm. Krzysztof Żychliński – z-ca komendanta ds. kształcenia, phm. Aniceta Maciejewska – skarbnik, hm. Dorota Maciejewska – członek Komendy ds. programu oraz pwd. Sławomir Pułka – członek Komendy ds. gospodarczych oraz kwatermistrz i instruktor ds. promocji. Nowym komendantem został wybrany druh Sławomir Pułka. W skład komendy weszli: hm. Dorota Maciejewska – z-ca komendanta, hm. Krzysztof Żychliński – skarbnik, phm. Katarzyna Faliszewska – członek Komendy ds. programu, phm. Kinga Socha – członek Komendy ds. pracy z kadrą, phm. Zuzanna Tomczak – członek Komendy ds. kształcenia oraz pwd. Dorota Cichocka – Zawada – członek Komendy ds. promocji. Zjazd wybrał również Komisję Rewizyjną w składzie phm. Ewa Tomczak, phm. Aniceta Maciejewska oraz phm. Michał Walczak.

W trakcie Zjazdu Komendantka Hufca podziękowała za czteroletnią, współpracę Pani Mirosławie Goch z Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno oraz Pani Bogumile Rososzczuk z Centrum Kultury w Piasecznie. Wyrazem wdzięczności były przyznane medale „Przyjaciołom – Harcerze”. Srebrną Honorową Odznakę Ruchu Przyjaciel Harcerstwa otrzymał Pan Daniel Putkiewicz. Druhna Aniceta Maciejewska otrzymała kosz pięknych, żółtych róż w podziękowaniu za 45 lat służby instruktorskiej. Za szczególny wkład w pracę z drużyną, list pochwalny od Komendantki Chorągwi Stołecznej otrzymała phm. Zuzanna Tomczak, drużynowa 21 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej. Medale „Dziękuję Ci Druhno” otrzymały pwd. Anna Maciejewska, , pwd. Dorota Cichocka – Zawada oraz medal „Dziękuję Ci Druhu” pwd. Sławomir Pułka oraz phm. Maciej Adamczyk.

Odchodząc z funkcji komendantki Druhna Katarzyna Faliszewska podziękowała za wspólnie spędzone lata na służbie drugiemu człowiekowi całej swojej komendzie, członkom Komisji Stopni Instruktorskich, Kapituły Stopni Wędrowniczych, Komisji Rewizyjnej oraz wszystkim instruktorom i drużynowym.

Podziękowania nie były jednostronne. W imieniu wszystkich członków Hufca ZHP Piaseczno – zuchów, harcerzy oraz instruktorów „Za cztery lata komenderowania” Kasia otrzymała bukiet kwiatów:

Przed nowymi władzami Hufca 4 lata pracy. Niech prowadzą ich słowa Roberta Baden Powella: „Nie chodzi o to byśmy osiągnęli nasze najwyższe ideały, lecz oto aby były one rzeczywiście wysokie”.

pwd. Dorota Cichocka-Zawada

DSC_0933 DSC_0898 DSC_0884 DSC_0873 DSC_0868 DSC_0860 DSC_0857 DSC_0848 DSC_0843 DSC_0839 DSC_0836 DSC_0816 DSC_0807 DSC_0802 DSC_0801 DSC_0796 DSC_0791 DSC_0784