Komenda hufca

Otwarte głowy, otwarte drzwi.

phm. Katarzyna Walendziak

Komendantka hufca

pwd. Magdalena Rzeszotek

Z-ca komendanta
ds. pracy z kadrą

phm. Ewa Tomczak-Bieczysko

Skarbnik

phm. Zuzanna Molenda

Członek komendy
ds. kształcenia

hm. Emilia Kulczyk-Prus

Członek komendy
ds. programu

phm. Michał Walczak

Członek komendy
ds. kwatermistrzowskich i logistycznych