Komisja Rewizyjna

Komisja rewizyjna kontroluje działania komendy hufca oraz jednostek organizacyjnych. Ocenia realizację działań komendy hufca pod względem jej zgodności ze Statutem ZHP, przepisami prawa, a także działalność gospodarczą i finansową pod względem jej celowości, gospodarności, rzetelności i legalności…

phm. Ewa Tomczak

Przewodnicząca

phm. Aniceta Maciejewska

Członek

phm. Michał Walczak

Członek