Zespół Kwatermistrzowski

Zespół kwatermistrzowski odpowiada za ewidencję oraz konserwację sprzętu należącego do hufca, a także wydawania go i przyjmowania z powrotem do magazynu hufca.

Wstęp do magazynu hufca jest możliwy tylko i wyłącznie z jednym z członków zespołu, ponadto do każdej wypożyczanej rzeczy sporządzany jest protokół wypożyczenia, a później zdania sprzętu.

Do magazynu oddajemy sprzęt w takim stanie w jakim go otrzymaliśmy (sprzęt zniszczony lub niekompletny nie będzie przyjmowany – osoba wypożyczająca sprzęt będzie zobowiązana do rozliczenia się w inny ustalony sposób).

W celu rezerwacji sprzętu lub chęci wypożyczenia, prośby prosimy kierować na poniższy adres mailowy:

Członkowie zespołu

  • pwd. Rafał Fabisiak
  • pwd. Tomasz Danis
  • dh Krystian Jakubowski
  • dh Krzysztof Gil
  • pwd. Rafał Wojtas
  • dh Bartosz Radek