Zespół Programowy

Zespół programowy odpowiada za zbieranie, weryfikację i zatwierdzanie programów pracy drużyn; odpowiada za imprezy hufcowe i wsparcie w tym zakresie. Nadzoruje pracę ze specjalnościami oraz odpowiada za zatwierdzanie biwaków drużyn (także zbieranie dokumentacji – zgłoszenie biwaku, preliminarz). Zespół weryfikuje również „pomysły” spływające do Hufcowego Banku Pomysłów.

Członkowie zespołu

  • hm. Emilia Kulczyk-Prus – szefowa
  • hm. Jolanta Łaba
  • pwd. Paula Koszutska
  • dh. Michalina Florjańska
  • dh. Małgorzata Wiśniewska