1 procent na harcerstwo

Wesprzyj Hufiec ZHP Piaseczno

1 stycznia 2004 roku weszła w życie ustawa o wolontariacie. Na jej mocy podatnik płacący podatek dochodowy od osób fizycznych może przeznaczyć 1% swojego należnego podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego znajdującej się na oficjalnej liście tego rodzaju organizacji. Przed 1 stycznia 2007 roku podatnik był obowiązany osobiście dokonać przelewu na rzecz wybranej przez siebie OPP, a następnie odliczyć tę kwotę w swoim rozliczeniu rocznym. Obecnie na wniosek podatnika wyrażony w zeznaniu rocznym jeden procent na konto bankowe OPP przekazuje naczelnik urzędu skarbowego.

Działa to tak – osoba płacąca podatki i rozliczająca się z Urzędem Skarbowym za pomocą PIT-28 (Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych), PIT-36, PIT-37, PIT-38 (Zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym) wpisuje w odpowiedniej rubryce równowartość 1% należnego podatku dochodowego, obok dokładną nazwę OPP oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Numer KRS:

0000268913

Chorągiew Stołeczna ZHP

Cel szczegółowy:

Hufiec Piaseczno — Nowinki

Dlaczego warto?

Związek Harcerstwa Polskiego już od ponad stu lat zajmuje się wychowywaniem młodzieży — ucząc samodzielności, odpowiedzialności, pożyteczności i pomocniczości. Zapewniamy członkom aktywny, zabawny i edukujący sposób spędzania czasu na zbiórkach, rajdach, biwakach i obozach. Nasza organizacja zrzesza prawie 120 tysięcy osób — harcerze są wszędzie, więc stawianie na nas, to stawianie na rozwój społeczeństwa, a także wspieranie rozwoju Waszych dzieci.

Nasze cele

W tym roku naszym głównym celem jest dalsza renowacja bazy hufca na Nowinkach, która została zaczęta już w zeszłym roku. Wiele już się zmieniło – nasze Nowinki trudno poznać, a chcemy zmienić je jeszcze bardziej! W naszych planach jest, między innymi, zbudowanie umywalni, czy kuchni z piecem węglowym.

Oprócz tego, jak co roku, można przekazywać pieniądze dla poszczególnych drużyn naszego hufca. Aby to zrobić, w celu szczegółowym należy wpisać:

Hufiec Piaseczno, XX DH

gdzie XX DH zmieniamy na odpowiedni numer drużyny. Pełną listę drużyn można znaleźć na podstronie Środowiska.

Hufiec Piaseczno im. Bohaterów Pokoju
Chorągiew Stołeczna ZHP
Związek Harcerstwa Polskiego

        

ZHP realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.