Kontakt

Adres

Plac Piłsudskiego 9
05-500 Piaseczno

Dane do faktury

Chorągiew Stołeczna ZHP
Hufiec Piaseczno
ul. Piaskowa 4
01-067 Warszawa
NIP 527 252 61 38

Komendant hufca

phm. Katarzyna Walendziak

Email: katarzyna.walendziak@zhp.net.pl

Skarbnik hufca

phm. Ewa Tomczak-Bieczysko

Email: ewa.tomczak@zhp.net.pl

Dyżury

Komendantka

Wtorki 16:00-18:00

Skarbniczka

Środy 17:00-19:00

Biuro

Poniedziałki 17:00-19:00

Czwartki 17:00-19:00

Zespół finansowy

Czwartki 17:00-19:00

dh. Emilia

Poniedziałki 16:00-18:00

dh. Aniceta

Wtorki 12:30-16:00

dh. Magda

Środy 16:15-18:15

Obsługa techniczna strony

Stanisław Kowański stanislaw.kowanski@zhp.net.pl