Zespół Administracyjny

Zespół administracyjny hufca, pilnuje obiegu dokumentacji hufca. Odpowiada również za prowadzenie archiwum a także biblioteki hufcowej.

Członkowie zespołu

  • pwd. Teresa Kęciek – szefowa
  • pwd. Kinga Walczak
  • pwd. Maja Gielecińska
  • dh. Maja Rudzińska
  • dh. Kinga Durakiewicz

Dyżury

Zespół dyżuruje w poniedziałki w godzinach 17:00-19:00.

Kontakt z kadrą hufca

Do kontaktu z całą kadrą hufca można używać następujących adresów mailowych:

Kadra (włącznie z przybocznymi).