Komisja historyczna

„Nie ma przyszłości bez przeszłości” to oczywista, ale bardzo ważna maksyma
w działalności ruchu harcerskiego od zarania jego powstania poprzez kolejne pokolenia pełniących służbę harcerską.

Rozumiejąc i doceniając wartość treści tych słów, Zespół Komisji Historycznej zajmuje się przede wszystkim dokumentowaniem i opracowywaniem historii ruchu harcerskiego na terenie hufca Piaseczno.

Chęć pełnienia swojej służby harcerskiej w Komisji Historycznej może zgłosić każdy czynny członek Hufca, któremu zależy żeby harcerstwo „dzisiaj i jutro” mogło wzbogacać swoją działalność ideami z wieloletniej i różnorodnej historii harcerstwa polskiego.

Członkowie komisji

  • phm. Arkadiusz Czapski
  • phm. Aniceta Maciejewska
  • phm. Kinga Socha
  • phm. Elżbieta Witkoś
  • phm. Dorota Tomczak