Komisja Stopni Instruktorskich

Stopnie instruktorskie wyznaczają drogę rozwoju instruktorskiego. Odzwierciedlają wiedzę, dojrzałość społeczną, umiejętności wychowawcze i doświadczenie instruktora zgodne z ideą stopnia. Zdobycie stopnia nie wymaga pełnienia funkcji na określonym poziomie struktury organizacji.

Komisja Stopni Instruktorskich to zespół instruktorów, którego głównym celem jest prowadzenie i monitorowanie prób na stopnie instruktorskie oraz praca z opiekunami prób. Szczególnym zadaniem komisji jest dbałość o wysoki poziom prowadzonych prób instruktorskich oraz budowanie etosu stopnia instruktorskiego.

Członkowie KSI

  • hm. Dorota Maciejewska – przewodnicząca
  • hm. Emilia Kulczyk-Prus – vice-przewodnicząca, sekretarz
  • hm. Bogusław Barański – vice-przewodniczący
  • hm. Joanna Poniatowska
  • phm. Zuzanna Molenda
  • phm. Arkadiusz Czapski
  • phm. Kinga Socha