Komisja Stopni Instruktorskich

Stopnie instruktorskie wyznaczają drogę rozwoju instruktorskiego. Odzwierciedlają wiedzę, dojrzałość społeczną, umiejętności wychowawcze i doświadczenie instruktora zgodne z ideą stopnia. Zdobycie stopnia nie wymaga pełnienia funkcji na określonym poziomie struktury organizacji.

Komisja Stopni Instruktorskich to zespół instruktorów, którego głównym celem jest prowadzenie i monitorowanie prób na stopnie instruktorskie oraz praca z opiekunami prób. Szczególnym zadaniem komisji jest dbałość o wysoki poziom prowadzonych prób instruktorskich oraz budowanie etosu stopnia instruktorskiego.

Członkowie KSI

 • hm. Dorota Maciejewska – przewodnicząca
 • hm. Emilia Kulczyk-Prus – vice-przewodnicząca, sekretarz
 • hm. Bogusław Barański – vice-przewodniczący
 • phm. Zuzanna Molenda
 • phm. Arkadiusz Czapski

Terminy posiedzeń KSI

 • 18 grudnia 2019
 • 15 stycznia 2020
 • 18 marca 2020
 • 22 kwietnia 2020
 • 20 maja 2020
 • 17 czerwca 2020