Kontakt

Adres

Plac Piłsudskiego 9
05-500 Piaseczno

Dane do faktury

Chorągiew Stołeczna ZHP
Hufiec Piaseczno
ul. Piaskowa 4
01-067 Warszawa
NIP 527 252 61 38

Dyżury

Komendantka hufca

phm. Katarzyna Walendziak
Wtorki 16:00-18:00

Skarbniczka hufca

phm. Ewa Tomczak-Bieczysko
Środy 17:00-19:00

Biuro

Poniedziałki 17:00-19:00
Czwartki 17:00-19:00

dh. Emilia (program)

Poniedziałki 16:00-18:00

Zespół finansowy

Czwartki 17:00-19:00

dh. Magda (zastępczyni komendantki)

Środy 16:15-18:15

dh. Aniceta (finanse)

Wtorki 12:30-16:00

Administrator strony

ćw. Stanisław Kowański