Zespół Finansowy

Ponieważ finanse to bardzo obszerny i rozległy temat, powołaliśmy w naszym hufcu zespół do spraw finansów. Każdy jego członek odpowiada za wybrany obszar finansowy, dzięki temu nasz skarbnik może chociaż trochę odetchnąć.

Członkowie zespołu

  • phm. Ewa Tomczak-Bieczysko – skarbniczka hufca
  • phm. Angelika Jakubowska – członkini ds. zbiórek publicznych i akcji zarobkowych
  • dh. Katarzyna Nowacka – członkini ds. rozliczania HALiZ
  • phm. Elżbieta Gotchold-Leśniewska – członkini ds. grantów (pozyskiwanie, rozliczanie)
  • pwd. Katarzyna Aragon – członkini ds. pozyskiwania finansów i środków ROHiS
  • phm. Aniceta Maciejewska – szeroko rozumiane wsparcie w sprawach finansowych

Dyżury

Zespół dyżuruje w czwartki, 17:00-19:00.