Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej “Szkoła za Lasem”

HZKK odpowiada za kształcenie członków naszego hufca. Poza organizowaniem kursów, szkoleń i warsztatów w hufcu zespół wyszukuje tego typu przedsięwzięcia w innych środowiskach, w celu uzupełnienia naszej oferty szkoleniowej i zapewnienia potrzeb członków hufca.

Członkowie Zespołu

  • phm. Zuzanna Molenda – przewodnicząca
  • hm. Emilia Kulczyk-Prus
  • phm. Krzysztof Wdowiński
  • phm. Magdalena Rzeszotek
  • hm. Joanna Poniatowska