Komisja Rewizyjna

Komisja rewizyjna kontroluje działania komendy hufca oraz jednostek organizacyjnych. Ocenia realizację działań komendy hufca pod względem jej zgodności ze Statutem ZHP, przepisami prawa, a także działalność gospodarczą i finansową pod względem jej celowości, gospodarności, rzetelności i legalności.

Członkowie Komisji

  • phm. Aniceta Maciejewska – przewodnicząca
  • phm. Dorota Tomczak
  • pwd. Agnieszka Danis