Biblioteka

Poniżej znajdziesz listę książek, które są dostępne w ramach naszej hufcowej biblioteki. Niektóre z książek mają też link do recenzji. Aby wyszukać konkretny tytuł lub autora, możesz wykorzystać poniższe pole wyszukiwania. Domyślnie w tabeli jest wyświetlane 10 pozycji na stronę, przyciski nawigacyjne znajdują się na samym dole tabeli. W biblioteczce znajduje się ponad 500 tytułów, natomiast na stronie mamy w tej chwili 63 (baza będzie z czasem aktualizowana).

Numer porządkowyOkładkaTytułAutor, informacje dot. wydaniaLink do recenzji
1."Wielka Encyklopedia Gier — Gry w terenie"Miloš Zapletal
Oficyna Wydawnicza "TEXT"
Kraków 2017
---
2."Wielka Encyklopedia Gier — Gry na boisku i w sali"Miloš Zapletal
Oficyna Wydawnicza "TEXT"
Kraków 2013
---
3."Księga jaszczurki"Aimee Degallier
Wydawnictwo Marron
Łódź 2015
---
4."Nocne zwiady i podchody" ("Night scouting")K. Graham Thomson
Oficyna Wydawnicza "TEXT"
Kraków 2018
---
5."Zwój kory brzozowej"Ernest Thompson Seton
Oficyna Wydawnicza "TEXT"
Kraków 2009
---
6."Mokre stopy — harce wodne na obozie"Tomasz Maracewicz, Małgorzata Witczak
Niezależne Wydawnictwo Harcerskie
Warszawa 2017
---
7."Stosowanie metody harcerskiej w drużynie harcerskiej"Marek Kamecki
Niezależne Wydawnictwo Harcerskie
Warszawa 2017
Link 1 -->

Link 2 -->
8."Harcerski system wychowania — wydanie 4"Marek Gajdziński
Niezależne Wydawnictwo Harcerskie
Warszawa 2018
Link -->
9."Harcerstwo to gra! — podręcznik dla zastępowych"Tomasz Maracewicz
Wydawnictwo Jakobstaf!
Warszawa 2019
---
10."Gawędy druhny Babci"Halina Wiśniewska
Horyzonty
Warszawa 2001
---
11."Szkoła za lasem — program kształcenia starszyzny Harcerstwa Podziemnego"Jan Rosman
Les Presses Rapides
1946
---
12."Obrzędowy piec Chytrego Kota"hm. Marek Kudasiewicz
Oficyna Wydawnicza "TEXT"
Kraków 2007
---
13."Co skauci mogą robić — nowe gawędy" ("What scouts can do: more yarns")Robert Baden-Powell
Oficyna Wydawnicza "TEXT"
Kraków 2019
---
14."Indywidualizm i posłuszeństwo w wychowaniu harcerskim"Zdzisław Stieber
Oficyna Wydawnicza "TEXT"
Kraków 2017
---
15."Obejmujesz drużynę — maile nocą pisane"Janusz Sikorski (Wilk Ojciec)
Oficyna Wydawnicza "TEXT"
Tychy 2013
---
16."Gawędy Wilka Ojca"Janusz Sikorski (Wilk Ojciec)
Oficyna Wydawnicza "TEXT"
Kraków 2016
---
17."Jak orzeł leć... — próby Harcerek i Harcerzy Orlich"hm. Jarosław Balon
Oficyna Wydawnicza "TEXT"
Kraków 2011
---
18."Na tropach ludzi i zwierząt — podręcznik dla harcerzy"Tadeusz Sopoćko, Olgierd Grzymołowski
Oficyna Wydawnicza "TEXT"
Kraków 2014
---
19."Antek Cwaniak"Aleksander Kamiński
Wydawnictwo Drogowskazów
Warszawa 1998
---
20."Skauting Dzisiaj — gawędy o harcerstwie"Robert M. Wujek
Wydawnictwo Drogowskazów
Warszawa 1995
---
21."Gawędy przy ognisku"Henryk Grzywka
Wydawnictwo Drogowskazów
Warszawa 1998
---
22."Zarys dziejów harcerstwa dla zdobywających stopnie harcerskie"Grzegorz Skrukwa
Oficyna Wydawnicza "TEXT"
Kraków 2015
---
23."Harcerki Wędrowniczki"Jadwiga Wierzbiańska
Wydawnictwo Trifolium
Warszawa 1998
---
24."Piosenka harcerska"Adam Hyży
Wydawnictwo Horyzonty
Warszawa 2004
---
25."Instruktorska czytanka"Ruch CAŁYM Życiem
Warszawa 2004
---
26."Vademecum Zastępowego i Kursy Zastępowych Chytrego Kota"hm. Marek Kudasiewicz
Oficyna Wydawnicza "TEXT"
Kraków 2012
---
27."Jak skauci pracują"Andrzej Małkowski
Kraków 1914
---
28."Próby wodzów"Leopold Ungeheuer
Główna Kwatera Harcerzy
Warszawa 1998
---
29."Sekret dobrej drużyny"Jadwiga Burska
Młodzieżowa Agencja Wydawnicza
Warszawa 1983
---
30."Zielona drużyna — poradnik dla drużynowych drużyn starszoharcerskich i wędrowniczych"phm. Aldona Kasza
Wydawnictwo Horyzonty
---
31."Warsztaty wędrowniczek cz. II"Monika Domagała
Główna Kwatera Harcerek
Warszawa 1999
---
32."Niemała sztuka — poradnik dla kadry wędrowniczej"Ryszard Poloszewski
Wydawnictwo Marron
Łódź 2013
---
33."Na szlaku chudego wilka"Henryk Glass
Wydawnictwo Drogowskazów
Warszawa 1998
---
34."Harcerstwo w służbie Bogu — materiał dla parafii rzymskokatolickich"ks. phm. Janusz Strojny
Wydawnictwo Horyzonty
Warszawa 2005
---
35."Harce Młodzieży Polskiej"E. Piasecki, M. Schreiber
Wydawnictwo Wing
1999
---
36."Poradnik dla harcerzy w terenie"phm. Robert Kędziora
Zespół Redakcyjny Synogarlica
Tarnobrzeg
---
37."O metodzie harcerskiej i jej stosowaniu"Ewa Grodecka
Wydawnictwo Horyzonty
Warszawa 1998
---
38."Harcerskie gry i zabawy"Wojciech Śliwerski
Wydawnictwo Horyzonty
Warszawa 1998
---
39."Pierwsze zbiórki w nowo założonej drużynie zuchowej"Beata Kowalska
Młodzieżowa Agencja Wydawnicza
---
40."Gry i zabawy"Stefan Słysz
Młodzieżowa Agencja Wydawnicza
---
41."Pląsaczek — pląsy zuchowe i harcerskie"Poczta Harcerska Szczecin II---
42."Jak uczyć zuchy śpiewania"pwd. Kamila Kozłowska
Poczta Harcerska Szczecin II
---
43."100 pomysłów na bieg harcerski"hm. Grzegorz Całek
Poczta Harcerska Szczecin II
---
44."ABC pracy z historią w drużynie harcerskiej"phm. Piotr Płaczek
Poczta Harcerska Szczecin II
---
45."Zamiast wykładów"hm. Grzegorz Całek
Poczta Harcerska Szczecin II
---
46."Wskazówka dla skaut mistrzów"Robert Baden-Powell
Oficyna Wydawnicza "Ares"
Warszawa 1991
---
47."Musztra zuchowa"hm. Małgorzata Silny
Poczta Harcerska Szczecin II
---
48."Planowanie pracy drużyny harcerskiej"hm. Grzegorz Całek
Poczta Harcerska Szczecin II
2011
---
49."45 pomysłów na nabór"Poczta Harcerska Szczecin II
2010
---
50."Nie śpij na apelu — Gimnastyka prawie jak..."Poczta Harcerska Szcecin II
2011
---
51."O prawie harcerskim przy ognisku"Wojciech Hausner
Wydawnictwo Drogowskazów
Warszawa 1998
---
52."Krąg Rady"Aleksander Kamiński
Wydawnictwo Drogowskazów
Warszawa 1998
---
53."System Zastępowy"Roland E. Philipps
Wydawnictwo Drogowskazów
Warszawa 1999
---
54."Zastęp i zastępowy"Jan Hoppe
Warszawa 1921
---
55."Medycyna obozowa"Zbigniew Szymczak
Wydawnictwo Drogowskazów
Warszawa 1998
---
56."Uczestnicząc w grze — poradnik drużynowego drużyny harcerskiej"Wydawnictwo Marrion
Łódź 2011
---
57."Elementy programu skautowego"Warszawa 1991---
58."System zastępowyWedług Rolanda E. Philippsa opracowanie Stanisław Sedlaczek
Oficyna Wydawnicza "Impuls"
Kraków 2015
Reprint wydania z 1911
---
59."Scouting jako system wychowania młodzieży na podstawie dzieła Generała Baden-Powella przedstawił Andrzej Małkowski"Tarnobrzeg 2003
Reprint wydania z 1911
---
60."Geneza polskiego skautingu"Henryk Bagiński
ZHR
Warszawa 1998
---
61."System Zastępowy"Roland E. Philipps
Przełożył z angieslkiego oraz uzupełnił życiorysem autora Jerzy Kreiner
ZHR
Warszawa 1999
---
62."Elementy programu skautowego"Gebethner i Ska
Warszawa 1991
---
63."Uczestnicząc w grze — poradnik drużynowego drużyny harcerskiej"Red. Emilia Kulczyk-Prus, Marta Wrzosek
GK ZHP
Łódź 2011
---