Hufcowy SharePoint

Co tam znajdę?

 • Kalendarz hufcowy – posiedzenia KSI, odprawy.
 • Dokumenty
  • Hufcowe – rozkazy, uchwały i decyzje.
  • Ogólnozwiązkowe – np. Statut ZHP, linki do regulaminów.
  • Dokumenty KSI, KSW – takie jak regulaminy, wnioski czy wymagania na stopnie.
  • Podsumowania odpraw drużynowych
  • Inne dokumenty, jak umowa wolontariacka.

Uwaga! Aby korzystać z witryny SharePoint, musisz być zalogowany/zalogowana na koncie @zhp.net.pl/@zhp.pl.